KINESITHERAPIE OP MAAT

Met onze jarenlange ervaring hebben wij ons gespecialiseerd
in verschillende behandelingstechnieken. Wij trachten dan ook u een zo goed mogelijke service te bieden.

Wij zijn een team van kinesitherapeuten die kwaliteit willen
bieden in jouw revalidatie. Terwijl artsen vaak minder tijd
kunnen besteden aan het herstellen van functie kunnen wij
dit wel. Patiënten op een veilige manier zo vlug mogelijk mobiel en functioneel maken zo nodig met hulp van derden.

Kinesitherapie heeft als doel de bewegingsmogelijkheden
van het lichaam te verbeteren en zodoende de functionaliteit
van ons lichaam te optimaliseren, elk volgens hun eigen aanpak. 
Hierbij wordt hoofdzakelijk manueel behandeld of worden de oefeningen individueel begeleid. 


OVER ONS


Behandelingen worden bij ons in de kinepraktijk 
gedaan of op huisbezoek.

WAT DOEN WIJ

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

De kinesitherapie wordt hoofdzakelijk gerekend tot de curatieve somatische zorg. Ook binnen andere domeinen zijn kinesitherapeuten werkzaam: de psychomotorische en psychiatrische zorgverlening, de palliatieve zorg. Er is aandacht voor de maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen zoals preventie en het belang van gezond en verantwoord bewegen.Volg ons